Chuang Tzu > Comentarii


Chuang Tzu despre vis şi iluzie

Următorul extras din cartea Chuang Tzu vorbeşte despre vise şi visare părînd să susţină ideea că totul nu este decît vis, iluzie.

Cei care visează despre un banchet se pot trezi cu lacrimi şi necaz. Cei care visează despre lacrimi şi necaz se pot trezi ca să ia parte la o vînătoare (adică un evenimen plăcut). Cînd visează ei nu şltiu că visează. Unii ar putea chiar visa un vis într-un vis şi numai cînd se trezesc îşi dau seama că au visat despre un vis. Pas cu pas vine marea trezire şi apoi vom afla că această viaţă este cu adevărat un vis extins . (Chuang Tzu, Capitol II, Despre egalizarea lucrurilor, versiunea Lin Yutang.)

Această idee - lumea nu e decît vis/iluzie  este foarte la modă în occident la persoanele atrase de yoga hindusă şi filozofiile orientale. Întrebarea care se pune este: oare şi taoiştii credeau în acest concept? Putem găsi urmele credinţei în iluzia lumii şi la autorii taoişti, ca de pildă Chuang Tzu (autorul cărţii cu acelaşi nume)? Sînt unii care cred că răspunsul la această întrebare este un ferm da. Noi sîntem de altă părere.

Chuang Tzu spune că "Pas cu pas vine marea trezire şi apoi vom afla că această viaţă este cu adevărat un vis extins."

Care să fie sensul acestor cuvinte? Ideea aici este că putem ajunge treptat şi la concepţia că lumea nu este decît un vis. Că am putea continua pe tema asta şi adăuga alte şi alte asemenea observaţii menite parcă să-ţi sucească mintea. Este cazul filozofilor speculativi care împînzeau China vremurilor lui Chuang Tzu, şi pe care el îi critica fără răgaz. A vorbi despre orice fără nicio bază reală, ci pur şi simplu din plăcerea de a specula, te poate duce o dată şi o dată la idei ca cele de mai sus.

"Confucius şi cu tine sînteţi amîndoi vise, şi chiar şi eu care spun că voi sînteţi vise, sînt vis", continuă Chuang Tzu în pasajul citat. El este conştient că nu poate afirma nimic cu calitate de adevăr imuabil cîtă vreme el însuşi nu are realitate, ca persoană, ci este o fantasmă. Prin urmare, de ce să fii atît de ferm în convingerile tale şi consecvent cu opiniile tale (cum e Confucius, de pildă)?

Dar a spune că nimeni nu este real, că toţi suntem vis, că visele se multiplică în alte vise etc. nu este poziţia filozofică a lui Chuang Tzu ci o manieră elegantă de a critica gîndirea speculativă (sau polemica de dragul polemicii).

--
Articol de Jean Chiriac

icon

<- Înapoi la secţiunea Chuang-tzu (cartea) sau izvoare


HomeCursuri | Librărie | Caută | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2016. Toate drepturile rezervate.

logo