Condiţii de utilizare a serviciului de asitenţă online
pentru consultarea oracolului I Ching

Serviciul de asistenţă online pus la dispoziţie de societatea de taoism Calea vidului perfect  (numită mai departe şi CVP) se adresează persoanelor care doresc asistenţă pentru consultarea şi interpretarea răspunsurilor oracolului I Ching, online. Acest serviciu este oferit în următoarele condiţii:

Obligaţia solicitantului

- Solicitantul de servicii de asistenţă trebuie să fi împlinit vîrsta de 18 ani;

- Aplicaţia utilizată pentru consultarea online trebuie să fie cea oferită de Calea vidului perfect pe site;

 - Solicitantul serviciului are obligaţia de a furniza informaţii precise şi detaliate despre problema la care solicită asistenţă.

Obligaţia prestatorului de servicii

- Calea vidului perfect, prin personalul său care asigură serviciul de asistenţă online se obligă să ofere informaţiile solicitate în mod profesional, în cel mult două zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării.

- În cazul în care e nevoie de mai multe detalii din partea solicitantului, ele vor fi cerute în mod expres, prin email.

- Numărul maxim de corespondenţe prin email la o solicitare nu va depăşi 5 mesaje.

Alte prevederi

- Calea vidului perfect, prin personalul său, nu îşi asumă nicio răspundere legată direct sau indirect de utilitatea şi/sau utilizarea informaţiilor furnizate. Solicitantul serviciului este cel care decide utilitatea sau/şi utilizarea lor.

- Calea vidului perfect nu poate fi trasă la răspundere, sub nicio formă, în cazul în care informaţiile furnizate nu par să se confirme în realitate. Consultarea oracolului
I Ching este o procedură foarte delicată care poate conduce la erori de interpretare, cele mai multe datorate insuficienţei şi/sau inexactităţii detaliilor oferite de solicitant.

- Accesul la serviciul de asistenţă online se face contra cost - taxa de asistenţă online este de 40 lei achitată online prin carte de credit sau PayPal, anterior expedierii emailului de solicitare.

- Taxa achitată pentru serviciul de asistenţă nu se returnează.

Politica de confidenţialitate

Calea vidului perfect, prin personalul său de asistenţă online, nu va înstrăina, sub niciun pretext, informaţiile şi detaliile de identificare personale puse la dispoziţie de solicitantul serviciului de asistenţă online. Aceste date sînt accesibile numai expertului care acordă consultaţii online şi numai pe durata consultaţiei, urmînd a fi şterse ulterior din baza de date (după o perioadă de 3 luni de zile).

Acord final

Solicitantul serviciului de asistenţă online confirmă luarea la cunoştinţă a prezentelor condiţii de utilizare a serviciului de asistenţă online şi acordul său, din momentul achitării taxei de asistenţă. 

Abuz

Pentru orice sesizare privind un posibil abuz sau încălcare a condiţiilor precizate în prezentul acord, vă rugăm să expediaţi un email cu toate detaliile necesare investigării cazului la adresa contact@taoismonline.org.

Detalii de contact

Pentru contact şi întrebări legate de serviciul online de asistenţă online se pot folosi următoarele date de contact:

    - Poşta fizică: AROPA, OP61 - CP91, Bucureşti, sector 4.

    - Email: contact@taoismonline.org

    - Telefon (fix/fax): 021 627 07 75 Mobil: 0722 195 998.

 


© Calea vidului perfect, 2016.

sigla