Chuang Tzu > Comentarii


Reflecții despre cunoaștere

Viața are o limită, dar cunoașterea este nelimitată. A urmări cu ceea ce  este limitat ceea ce nu are hotar este primejdios; iar dacă știi aceasta și cauți totuși să-ți sporești cunoștințele, primejdia te paște și mai și. Tu nu  trebuie să faci binele cu gîndul la binele care ți se va face, și nici să eviți răul pentru că te gîndești la urmări: acordul cu Elementul Central (Tao) al  naturii noastre este calea firească care duce la protecția trupului și a vieții, la bunăstare și ne garantează împlinirea vremii. (Chuang Tzu, Capitol III, Hrănindu-l pe Domnul vieții, v. 1, versiunea James Legge.)

Comentarii


Chuang Tzu este agnostic? De fapt, cunoașterea la care se referă el este simpla speculație filozofică și etică de care epoca în care a trăit maestrul nu duce lipsă.  Cunoașterea este nelimitată deoarece ea nu este legată de procese imobile, fixe, care se repetă periodic etc. Prin urmare, dacă avem în vedere un univers material și  uman extrem de mobil, care se află într-o continuă transformare, a vrea să "îngheți" totul într-o cunoaștere sistematizată este un act absurd!

Pe de altă parte, "cunoașterea" poate face aluzie și la doctrina confucianistă, care pune accent pe învățate, cultivare, ca sursă a conduitei umane. Chuang Tzu este de  părerea că dacă vrei să te menții în formă și să te achiți de obligațiile sociale trebuie să fii în armonie cu legea interioară a ființei tale, cu firea ta, cu capriciile tale, cu tot ce constituie unicitatea ființei tale.

Opoziția de vederi este evidentă: Confucius este adeptul instruirii pedante și a purtării în conformitate cu normele (riturile) - Chuang Tzu este de partea purtării firești, fără nici o urmă de ipocrizie...

 Interesant este faptul că la o analiză riguroasă descoperim că purtarea firească, sinceră, nu este niciodată tentată să devină imorală sau amorală. Taoiștii, și implicit  Chuang Tzu, sînt de părere că riturile sînt respectate mai degrabă atunci cînd nu te forțezi să o faci, cînd atitudinea ta față de semeni este sinceră. A căuta la modul  aproape obsedat să respecți normele conduitei sociale conduce, dimpotrivă, mai devreme sau mai tîrziu, la efecte contrare normelor!

N.B. Inițial, am interpretat altfel acest pasaj (deși sensul eticii taoiste nu s-a pierdut) deoarece am folosit altă versiune a traducerii cărții Chuang Tzu. Versiunea de față,  a lui James Legge, mi se pare cea mai pertinentă. Desigur că subiectul rămîne deschis în această privință.

--
Traducere și comentariu de Jean Chiriac

    icon

<- Înapoi la secțiunea Chuang Tzu (cartea) sau izvoare


HomeCursuri | Librărie | Caută | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2016. Toate drepturile rezervate.

logo