Taoism - Maeştrii

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- - Maeştrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacţiunea
- - 
Meditaţia
- - 
Articole

- - I Ching
Consultă oracolul online

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărţi de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărţi publicare în româneşte

- - Newsletter
Fii la curent cu noutăţile care te interesează.

Cum este un maestru taoist?

Dacă citim descrierea sfîntului sau maestrului taoist, făcută de însuşi Lao Tzu, nu putem să nu ne simţim total derutaţi. Imaginea noastră despre un maestru spiritual împrumută din simbolismul Bibliei. Arhetipul tuturor maeştrilor, pentru noi, este Isus Christos.

Cei trei intelepti
Cei trei înţelepţi care au influenţat
gîndirea filozofică a Chinei: Lao Tzu,
Confucius şi Buddha

Christos este prezentat fie în postura agonizării pe cruce - ipostaza mielului sacrificat care a preluat păcatele noastre -, fie în cea a vindecătorului şi salvatorului care învie morţii. Se afirmă chiar că Christos a învins moartea, că el însuşi a înviat din morţi etc. El este întruparea  lui Dumnezeu şi posedă, aşadar, însuşirile Tatălui ceresc. Totodată, fapt straniu, el nu încetează de a fi om! În treacăt fie spus, nu ştiu cîţi credincioşi creştini au reuşit să-l imite fie şi pe Christos-omul! 

Maestrul taoist, ca să revenim la Lao Tzu, nu are nimic din aceste însuşiri miraculoase, mistice sau esoterico-oculte; el nu este nici salvator, nici  vindecător, nici învingător al morţii, nici fiu al lui Dumnezeu. Nu are sarcina de a aduce lumea pe calea cea dreaptă - calea moralităţii desăvărşite - dictată de însuşi Dumnezeu-Tatăl.

 Lao Tzu ne oferă acest pasaj din care răzbate imaginea maestrului taoist pe care îl descrie cu mare dificultate (declară el):

  Maeştrii [în tao] nu pot fi cunoscuţi şi mai puţin descrişi.
  Şovăielnici, cu unul care trece un rîu îngheţat,
  Prudenţi, ca cel care se teme de semenii săi,
  Demni ca şi un oaspete,
  Mobili ca şi ghiaţa care se poate topi dintr-o clipă în alta,
  Simpli ca tăiaţi din topor,
  Scobiţi ca şi valea,
  Obscuri ca apele mlăştinoase.
  Ei ştiu să treacă subtil la imobilitate
  Şi de la tulburare la limpezime,
  Apoi de la mişcare la calmul absolut.
  (Tao Te Ching, vers. 15, versiune Ma Kou, Albin Michel, 1984, traducere şi adaptare în româneşte de Jean Chiriac).

Trăsăturile cele mai puţin nobile - nesiguranţa, prudenţa, tăiat ca din topor etc. - îşi găsesc locul în personalitatea maestrului taoist. De asemenea, mobilitatea extremă: maestrul trece uşor de la o stare la alta, de la  obscuritate la limpezime, de la activitate la repaos total. Toate aceste caracteristici descrise cu dificultate de Lao Tzu ne oferă subiect de reflecţie ca şi un koan zen!

Pe acest site studiem temeinic vieţile maeştrilor taoişti şi operele lor (vezi linkurile de mai sus). Sfat către cititor: să aibă în vedere descrierea maestrului taoist pe care am schiţat-o aici atunci cînd se cufundă în lectură.

--
Articol de Jean Chiriac


powered by FreeFind

Copyright, 2015, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo