Chuang Tzu > Comentarii


Prințesa înlăcrimată

Cum aș putea ști dacă nu cumva dragostea de viață este o iluzie, iar spaima  morții nu este ca și un tînăr care se crede rătăcit, cînd de fapt el merge pe drumul cel bun? Li Ki a fost fiica Paznicului frontierei din Ai. Cînd șeful  ținutului a luat-o de nevastă, ea a plîns de și-a udat rochia. Dar cînd a intrat în palatul regelui și s-a suit în luxosul pat împărătesc, și a mîncat bucatele cele mai alese, a regretat plînsul. Cum oare aș putea ști dacă nu cumva mortul regretă și el că a fost o vreme cînd s-a agățat de viață! (Chuang Tzu,  Capitol II, Ajustarea controverselor, v. 9, versiunea James Legge)

Comentariu


 Într-adevăr este practic imposibil să știi dacă viața este de preferat morții, altfel spus dacă este mai plăcut să trăiești decît să mori! Nu există mărturii într-un sens  sau altul și simplul fapt că trăim - în acest moment - ne face să ne agățăm de viață ca de singura realitate trăibilă. Prințesa Li Ki a plîns mai în hohote gîndidnu-se la ce  o așteaptă prin căsătoria cu șeful ținutului. Apoi a realizat că viața ei este mult mai satisfăcătăoare la palat și a regretat plînsul prostesc. În viața de zi cu zi de ghidăm  după idei preconcepute, după prejudecăți, fără a avea certitudinea solidității lor. Iar experiența trăită contrazice de cele mai multe ori ceea ce știam deja despre viață.  Avem aici, în cuvintele lui Chuang Tzu, o critică subtilă la adresa gîndirii formale, a tipologiei intelectuale confucianiste.

***

 Am citit recent un coment ariu la episodul cu prințesa înlăcrimată, ca să aflu că s-ar referi , prin simboluri, la relația noastră cu viața și cu moartea. Povestirea însăși era mult extinsă (nu știu de cine) cu multe alte detalii, și aceste detalii, în opinia  comentatorului, trimiteau la evenimentele de după moarte: După ce corpul fizic încetează să funcționeze - se spune în comentariu - eul metafizic se deplasează spre un regat al conștiinței pure.

Nu am găsit nicăi eri în taoism - taoismul filozofic (tao-chia) - idei despre conștiința metafizică. Poate există în taoismul mistic, în școlile esoterice, nu știu. Dar știu că Chuang Tzu nu s-a oc upat de asemenea subiecte care nu au nici o relevanță în realitatea trăită de fiecare. Chuang Tzu a fost un om extrem de pragmatic și în  special preocupat de demolarea ideilor confucianiste, sau mai general spus, de critica gîndirii formale, care pornește de la precepte abstracte, ce nu au nimic comun cu realitatea. Chuang Tzu este adeptul unei gîndiri spontane, așa cum am învățat în cursul nostru de taoism dedicat definirii conceptelor principale ale taoismului.

 Deci, nimic de-a face cu viața și moartea, cu conștiința pură (oare ce o însemna asta?) la Chuang Tzu.

Faptul că aceste comentarii nu au nici măcar o bază logică reiese și din contradicția următoare: afirmînd că nu putem ști nimic despre moarte (" singurul lucru pe care îl știm cu certitudine este că nu putem evita moartea" , se afirmă în comentariu),  autorul comentariului ne asigură însă că nu va mai fi conștiință, un eu și altele la fel după viață!. Ca în final să aflăm că eul se deplasează spre regatul conștiinței pure! Deci știm sau nu știm și altceva despre moarte decît că este inevitabilă?

 Mai este oare nevoie să spun că asemenea articole scrise de amatori și ignoranți fac un mare deserviciu taoismului? Că taoismul este confundat cu un ocultism de doi bani cu pretenții de Știință spirituală?

--
Traducere și comentariu de Jean Chiriac

icon

<- Înapoi la secțiunea Chuang Tzu (cartea) sau izvoare


HomeCursuri | Librărie | Caută | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2016. Toate drepturile rezervate.

logo